European passport of languages

Georgia, Italy, Poland, Romania, Slovenia, Spain

During videoconferences : Georgia- Spain

Videoconference Georgia - Spain

Videoconference Georgia-Spain

Videoconference Spain (V. Prado) - Italy (6th Feb 2014)

06 02 14 videoconference Vila del Prado-Italy

Videoconference Spain (V. Prado) - Czech Republic (7th Feb 2014)

Villa del Prado - Czech Republic 07-02-14

Videoconference Portugalete _ Tbilisi

Portugalete _ Tbilisi

The First Attempt

Georgia Spain

Videoconference between Mérida-Portugalete.

merida portugalete