PERILL! Deixalles Especials

Làser

Big image

Deixalles Espacials:

El problema és que són deixalles que són trossos de satèl·lits, metalls, fragments de col·lisions, etc.


I aquests metalls poden produir accidents quan algunes naus noves surtin de la terra a l'espai i amb les deixalles poden haver accidents, per culpa de que aquests, estiguin per allà a una velocitat molt elevada.

Big image

COM HO PODEM RESOLDRE?

Ho podríem resoldre amb el làser.


Consisteix d'un làser que es dispara des de la Terra que el que faria seria destruir les deixalles poc a poc i de unes mides limitades, és a dir, des d'un centímetre fins a vint.


El qual al final es destruirien per que aniria descendint fins arribar a l'atmosfera i en ella es desintegrarien.

Big image

AVANTATGES I INCONVENIENTS

Un dels avantatges com es veu clar seria que eliminaria algunes de les moltes deixalles que hi ha per l'espai.

Després una altra seria que tot milloraria al voltant de l'atmosfera. Una altra que seria més fàcil per les noves naus que sortissin de Terra, per que no haurien de estar preocupats de que hi haguessin accidents, ni col·lisions.


Alguns dels inconvenients seria el cost que tindria fer tota aquesta operació. Tot el espai que haurà de ocupar el làser.

Big image