עבודת ביוטק- יין ונטלין

מגישים: דביר שרר ואיליי שואל

סיכום הניסוי האישי

בניסוי שלנו אנו בדקנו את השפעתן של יין אדום ונטלין על הצטברות החלבון p53 בתאים פיברובלסטים מריאת אדם.

P53 הוא חלבון המכונה "שומר הגנום" המשתתף בבקרה על חלוקת התא ותפקידו לשמור על גנום התא ולמנוע מתאים שצברו נזקים ומוטציות להשתכפל. p53הוא פקטור תעתוק הגורם ליצירת חלבונים המתקנים נזקים מתונים ב DNA אך אם הנזק גדול מידי הוא יגרום ליצירת חלבונים שישלחו את התא לאפופטוזיס.
בגלל היכולת שלו לשלוח את התא לאפופטוזיס, p53 מצוי בבקרה על כמותו, בקרה זו נעשת על ידי החלבון Mdm2.

משתנים ובקרה+ בקרה חיובית+ השערה

בניסוי זה בדקנו כיצד הנטלין והיין האדום משפיעים על הצטברותו של p53 בתא ומכאן שהיין והנטלין הם המשתנים הבילתי תלויים שלנו שאותם אנו משנים וההצטברות של p53 בתא זהו המשתנה התלוי.
הבקרה שלנו היתה תאים שלא נחשפו לאף עקה.
בנוסף היתה לנו בקרה חיובית בניסוי שהיא היתה מערכת התאים שנחשפה לנטלין, במערכת זו היתה גדילה של הצטברות p53 בתא לעומת הבקרה מה שמראה לנו כי התאים יודעים ליצר בעצמם p53.

תוצאות תספיג מערבי

תוצאות כלל חלבונים

מסקנות