מכון משה

גם אתה יכול

Big image

קבוצת צילום

במסגרת לימודי הצילום לומדים התלמידים לצלם, פרספקטיבה ופיתוח. הם מכינים תיק עבודות וצילומיהם משתלבים בעשייה הבית ספרית כגון גלויות ועוד.

קבוצת רכיבה וטיפול בסוסים

פעילות הכוללת הכרת עולם הסוסים, הטיפול בהם, והרכיבה המקצועית. לשם כך מגיעה הקבוצה לחוות הסוסים שליד עין יעל בירושלים.

חדר מוזיקה

בו מתקיימים הן שיעורי מוזיקה פרטיים והן לימודי נגינה בהרכבים מוזיקליים ושירה.

קבוצת ספורט אתגרי

מפגשים הכוללים עבודה עם חבלים ובדגש על סנפלינג וטיפוס. הסדנאות מדגישות את היכולת להתמודד ולהתגבר על פחדים וחששות ועל היכולת של כל תלמיד לסמוך על חבריו שמסייעים לו בגלישה ובטיפוס.

קבוצת רכיבה על אופניים

מפגשים רכובים בהם המשתתפים עוברים תהליך של הכרת האופניים, הפעלת הכלי, רכיבה ספורטיבית והכרת האתגרים הספורטיביים שברכיבה.

תכנית חינוך תעבורתי

תכנית לזהירות בדרכים הכוללת הנחיה בבתי הספר, מפגש עם נפגעי תאונות דרכים וביקור בבית לוינשטיין