De opwarming van de aarde

Amber De Saedeleer 1

Gletsjers verdwijnen

De stijging van de temperatuur van 2°C doen de ijsvoorraden op aarde wegsmelten. Gletsjers vormen een belangrijke zoetwatervoorraad in tropische gebieden, die dus nu steeds minder wordt en de lokale bevolking daar dus niet genoeg water meer heeft. In die gebieden trekken de mensen weg omdat het daar te moeilijk wordt om te overleven. We proberen over te schakelen naar milieuvriendelijkere energie, om zo de uitstoot van broeikasgassen te verminderen die voor de temperatuurstijging zorgen.

Overstromingen

De laatste jaren zijn er steeds meer overstromingen, doordat de temperatuursverhoging de gletsjers doet verdwijnen en de zeespiegel dus stijgt. De kuststeden krijgen steeds meer te kampen met groter wordende overstromingen. Als we dus zorgen voor een mindere uitstoot van broeikasgassen, zal het aantal overstromingen ook verminderen.

Bosbranden

Naarmate bossen droger worden en de temperaturen stijgen, neemt het risico op bosbranden toe. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer, wat het gevolg is van menselijke activiteiten zoals het verbranden van fossiele brandstoffen en ontbossing.

De laatste jaren is men al zonne-, wind-, en water-energie gaan gebruiken. Zo proberen we dus de opwarming van de aarde te verminderen en de gevolgen te beperken.