ילדי אפיקים בבטחה חוצים

כללי חצייה בטוחה

כללי חצייה בטוחה

כיצד אנו חוצים את הכביש בבטחה?

חציה בטוחה כוללת שמירה על הכללים:

1. לחפש את המקום הבטוח ביותר לחצייה.

2. לעמוד צעד או שניים רחוק משפת המדרכה.

3. לתת יד למבוגר אחראי, להביט לכל הכיוונים.

4. להקשיב היטב.

5. לחצות את הכביש בקו ישר, בזריזות ובביטחון כשהכביש פנוי.

6. להביט לצדדים בזמן החצייה.