Alzheimer

Een vorm van dementie..

Wat is de ziekte van Alzheimer precies?

Alzheimer is een vorm van dementie. Het is een ongeneeslijke hersenziekte waarbij de cellen in sommige delen van de hersenen ophouden te functioneren en afsterven.


In de hersenen van alzheimerpatiënten zijn afwijkingen te zien : de zogenaamde plaques en tangles. Beide zijn eiwitten, die neerslaan in de hersenen: tussen de hersencellen of in de wand van de hersenbloedvaten. Deze eiwitten belemmeren daarmee de communicatie tussen zenuwcellen, en dat tast het denken en het geheugen aan.


De oorzaken van deze ziekte zijn onbekend, Ook zijn er nog geen behandelmethoden voorhanden, de ziekte van Alzheimer is onomkeerbaar.De symptomen van Alzheimer

Bij deze hersenaandoening is belangrijk om te weten dat de dementie geleidelijk aan is ontstaan en langzaam verergert.

Vergeetachtigheid is het meest in het oog springende verschijnsel. Het opnemen van nieuwe informatie lukt niet meer, en er ontstaan problemen met lezen, praten, schrijven en rekenen. Verder gaan ook andere cognitieve functies (het vermogen te denken, oordelen en begrijpen) verloren. Zelfstandig handelen en het nemen van initiatieven worden bemoeilijkt en raken onder het vroegere niveau. Vaak raakt iemand gedesoriënteerd in tijd en/of plaats en gaan sociale vaardigheden verloren.

Geheugenstoornissen kunnen alzheimerpatiënten achterdochtig maken. Ongeveer de helft van de alzheimerpatiënten heeft last van wanen: overtuigingen die niet met de realiteit overeenkomen. Deze zijn meestal achterdochtig getint. Zo kan de patiënt denken dat hij bedrogen of bestolen is door zijn partner of verzorgers. Soms hallucineert hij: hij ziet of hoort dingen die er niet zijn.

Mensen met alzheimer krijgen met name problemen met alledaagse activiteiten, die bijvoorbeeld steeds onhandiger worden uitgevoerd. Tegelijkertijd blijft het gangbare sociale contact nog lange tijd in stand, hetgeen buitenstaanders de verkeerde indruk kan geven dat er niets aan de hand is.


Behandeling van Alzheimer


De ziekte van Alzheimer is vooralsnog ongeneeslijk, maar er bestaan wel geneesmiddelen en therapieën die het leven van de patiënten enigszins kunnen verlichten.

Bij beginnende alzheimer worden weleens medicijnen gebruikt die een remmende werking op de ziekte zouden hebben. De meningen hierover zijn echter verdeeld: volgens een aantal artsen is het effect van de bijwerkingen groter dan de remmende werking op de aandoening.

Verder richt de therapie van alzheimerpatiënten zich vooral op begeleiding en zorg, met als centrale vraag: 'Op welke wijze voelt de patiënt zich het meest veilig en comfortabel?' Steeds meer wordt het doel gesteld de patiënt zo lang mogelijk thuis te ondersteunen. Daar blijken patiënten, met hulp, soms opmerkelijk lang te kunnen functioneren. Deze ondersteuning wordt in toenemende mate gegeven vanuit verpleeghuizen, waar ook opname kan plaatsvinden wanneer dat uiteindelijk noodzakelijk is geworden. Verder nodigen steeds meer verzorgingshuizen bijvoorbeeld kleuters uit om mee te doen met de activiteiten van de demente ouderen. Gebleken is dat de aanwezigheid van kinderen een prikkelende werking op de ouderen heeft.

Daarnaast bestaan er snoezeltherapieën. Meestal is daarvoor een aparte ruimte ingericht, met gedempt licht, muziek, warme kleuren en zachte vormen.


Cijfers Alzheimer

  • 1 op de 10 mensen boven de 65 jaar krijgt de ziekte van Alzheimer, en ongeveer de helft van de mensen boven de 85 jaar.
  • Bij mensen boven de zeventig jaar komt de ziekte van Alzheimer twee tot drie keer vaker voor dan bij vrouwen dan bij mannen.
  • Iemand wiens vader, moeder, broer of zus de ziekte van Alzheimer heeft, heeft een grotere kans de ziekte ook te krijgen.
  • Totaal aantal Nederlanders met alzheimer: naar schatting 200.000 (met een verwachte verdubbeling in het jaar 2030).
  • Wereldwijd: naar schatting 20 miljoen mensen met de ziekte van Alzheimer.