עלון לפסח

מגישים: מועצת תלמידים

שירי פסח!!!

אחד מי יודע?

כמה סדרי משנה יש?
כמה אבות יש?
כמה אמהות יש?
כמה "כוכביא" יש
כמה "שבטיא" יש?
כמה ירחי לידה יש?