כל הכבוד לאבא

סוג השיר

כל הכבוד לאבא / פרץ בנאי

כל הכבוד לאבא

שלא חסך ספר

במחסור ורעב

לבוש בלואים בילדותי

ישבתי בשפת השורות

וכל השאר לא חשוב

כמו אבא אז וספר בין אצבעותיו

אמר :

פה טמון כל הסוכר שבעולם

סוג השיר : לירי / אישי

נושא השיר : שיר הערכה ותודה לאב גם דיבור בחשיבות הקריאה .

השיר כתוב מנקודת ראותו של הבן , הוא מביע באמצעותו הערכה ותודה לאב על הקשר העז שהצליח ליצור בינו לבין הספרים.

תוכן השיר

בית 1 - האב ,שייחס חשיבות רבה לקריאה וללימוד , העמיד את רכישת הספרים בראש סולם העדיפויות של המשפחה .

גם בעתות רעב ומחסור דאג לרכוש ספרים לבניו. וכך פתח בפני ילדיו את העולם הקסום של קריאת ספרים.

הפתיחה של השיר היא הצהרתית :

" כל הכבוד לאבא / שלא חסך ספר / במחסור ורעב " .

(2)

בית 2- בבית זה עובר הדובר השר לתאר את עצמו כילד . לבוש בגדים בלואים . הלבוש שלו מייצג את המצוקה הכלכלית הקשה , שבני המשפחה היו שרויים בה .

המצוקה הכלכלית הייתה חסרת חשיבות בעיני הילד , כיוון שהקריאה מילאה אז את כל עולמו .

הדובר השר מתאר זאת בצורה ציורית :

" ישבתי בשפת השורות " , השורות המייצגות את הספרות החילונית ו / או הדתית , השורות דומות לים - ים הידיעה – והילד יושב על שפתו .

בית 3- בבית זה מופיעה דמות האב , כשהוא אוחז בספר בין אצבעותיו ואומר :

" פה טמון כל הסוכר שבעולם " , כלומר הספרות היא דבר מתוק המספק אנרגיה לגוף.

הספר עבור הילד הוא מפלט מפני מצוקות החיים האקטואליים ופיצוי באמצעות בריחה אל עולם הדמיון .

שאלות לעיון ולחזרה

1- מהו סיג השיר שקראת ,ומהו נושא השיר ?

2- מה היו שיקולי האב שהעדיף קניית ספרים בעת מחסור ?

3- במה סייע האב לילדיו ?

4- מה יחסו של הדובר לאביו ולדרך חינוכו ? ומה היחס שלך לדרך חינוך זו ?

5- ציין והדגם אמצעי אמנותי אחד שהמשורר משתמש בו בשיר .

משימה 3 - עבד אלמונעם יונס