Kurse xhepin

kurse ambientin

Scootaxi liron shumë më pak CO2

Në ndjekje të trendeve globale për zvoglimin e emetimit të gazrave edhe Scootaxi hyn në listën e shumë kompanive të cilat aplikojnë një qasje 'green'. Londra, Parisi, Amsterdami, Madridi tashmë kanë Scootaxi-të e tyre.