COMICS

''COMICS''

En un còmic, l'autor hi descriu els fets i els personatges que formen el seu relat a través dels dibuixos, però també amb l'ajuda d'uns textos que situen l'acció o que reprodueixen els diàlegs dels personatges. Aquests textos són, a vegades, un complement per poder arribar a fer una bona lectura de la imatge o per donar informació completa.

Per tal de construir la narració, molts autors de còmic fan servir una sèrie de tècniques i de recursos gràfics que permeten que, sobretot a partir de la visió de les imatges, el lector comprengui l'argument i la idea que li expliquen. Moltes vegades aquests recursos fan la seva funció narrativa sense que ho notem.

La imatge és, doncs, l'element principal del còmic.

el còmic conegut a catalunya

a catalunya a mitjans del segle xx,el còmic era conegut com a patufet a causa de la revista en patufet i com a tebeo per la difusió del 1917 al 1998 de la revista tbo.

l'origen de la paraula es remunta a les il.lustracions

Big image

l'expansió del manga (1988-)

el 1988, gracies a l'èxit de les versions en dibuixos animats d'akira (1982-93) en el dia d'avui, el manga s'ha consolidat en la societat occidental, arribant d'imitant per autors nord-americans i europeus .d'altra banda són moltes les editorials d'europa i dels estats units dedicades al mercat del manga
Big image

youssef hammani 4tc