הצלת כדור הארץ

עבודה

אם לא נפחית באנרגיה ובשימוש בדלק פוסילי דברים כאלו יקרו יותר ויותר
התחממות כדור הארץ נגרמת כתוצאה משימוש באנרגיה שפולטת גזי חממה לאטמוספרה, יכול מאוד להיות שגם אתם אחראיים על כך. חשוב לקנות רק מצרכים חיוניים ושבאמת משתמשים בהם

יכול מאוד להיות שכל הדברים האלו קורים בגלל התחממות כדור הארץ