De 4 C's

Youri Mulder Como14M

Verschuiving marketingoriëntatie

In de loop der tijd is het marketinggericht ondernemen verandert van een productieoriëntatie en een productoriëntatie naar een marketingoriëntatie of zelfs een maatschappelijke marketingoriëntatie. Dit houdt in dat bedrijven niet meer zichzelf of hun producten/diensten als middelpunt neem, maar de individuele consument en het maatschappelijk welzijn. Bij deze veranderende oriëntatie hoort dus ook een andere invulling van de marketingmix. Uiteraard zijn er ook nog altijd 'traditionele ondernemingen' die vasthouden aan de productoriëntatie, maar de algemene trend verandert.

Het verschil tussen de 6 P's en de 4 C's

Het grootste verschil is dat de P's gericht zijn op het bedrijf, terwijl de C's gericht zijn op de klanten.

Cost to Consumer

Definitie

Kosten voor de consument. Het gaat nu niet meer alleen om de prijs van het product of de dienst, maar ook om alles wat het de consument verder kost. Is het duurzaam (bijv. chocolade) verbouwd? Wat kost het me om bij de winkel te komen? Heeft het (vervelende) consequenties voor mijn dagelijks leven? Elke consument maakt hierin zijn eigen berekening op basis van zijn eigen waarden.
Big image
Customer Acquisition Cost

Customer Solution

Definitie

Consumentenoplossing. Er wordt gedacht vanuit de consument: waarom is dit product of deze dienst een oplossing voor de consument? De Unique Selling Points (USP’s) zijn hierbij veelzeggend, maar wel vanuit de visie van de consumenten. Een productvoordeel is namelijk pas een verkoopargument als het op de bewuste consument van toepassing is.
Big image
Track and Trace - Customer solution

Convenience

Definitie

Gemak van de klant. De moderne klant wil vooral gemak. Het aanbod is groot en zijn tijd is kostbaar. Als een klant veel moeite moet doen om aan een product of dienst te komen, haakt hij snel af. Dit geldt uiteraard niet voor specialty goods. Een winkel of webshop die thuis bezorgt, tijdens avonduren, steekt in op het gemak van de klant.
Big image
Marketing Strategy: Building Convenience Into Your Products And Services

Communication

Definitie

Communicatie. In de nieuwe marketingmix gaat het niet alleen om het promoten van het product of de dienst, maar een klant wil inspraak. Interactie wordt steeds belangrijker. Klanten moeten genoeg informatie (het liefst online) kunnen vinden, gemakkelijk klachten in kunnen dienen en op een laagdrempelige wijze contact kunnen zoeken. Communicatie omvat in deze mix dan ook alles wat met communicatie te maken heeft.
Big image
A Guide for Prioritizing Marketing Communications: Nick Scarpino at TEDxUofIChicago

Algemene video over de 4 C's

Introduction to the 4 Cs