סובלנות !!!!!!

מגישה: אורי משולם

מהי לדעתי סובלנות?

לדעתי סובלנות זה לכבד את האחר גם אם הוא שונה לדעת לכבל אותו ולתת לו להביא דעה

גם אם אני חושב אחרת

Lanny Sherwin's "Everyone Is Different"
Big image