Al Amal

Lezingen

Helden van islam deel 2

As-salâm ‘alaykum warahmatullâhi wabarakâtuh beste drager,


De lezing (Muhammed Al-Fâtih, de veroveraar van Constantinopel) die vorige week verzet is zal vandaag, zondag 6 april alsnog plaatsvinden, inshâ'Allâh.

Zowel broeders als zusters zijn van harte welkom!

Mis deze kans niet en wees dus vandaag aanwezig (na het 'Asr-gebed)! Geef het ook door aan familie, vrienden en bekenden. BârakaAllâhu fîkum!

Wa 'alaykum as-salâm warahmatullâh,JONGERENBESTUUR AL-AMAL