‘de hoeden van BONO’

Door: Martine, Karin, Colin, Steven & Bas

Zes denkhoeden van Edward de BONO

Een goede techniek om samen tot het juiste besluit te komen, is de zes denkhoeden van De Bono. Hiermee kun je vanuit verschillende perspectieven naar een vraagstelling of probleem kijken. Deze techniek is ontwikkeld door Edward de Bono. Het gaat uit van het idee dat mensen vaak geneigd zijn problemen steeds op eenzelfde manier te benaderen. Door de denkhoeden te gebruiken, word je gedwongen om het probleem ook eens van een andere kant te bekijken.


Denkhoeden, wat zijn dat?

Een denkhoed staat voor een manier van denken. Er zijn zes denkhoeden en iedere kleur symboliseert een andere manier van denken. Je kijk op een situatie hangt dus af van de hoed die je op hebt.


Wat het belang is van ‘de hoeden van BONO’?

Op deze manier worden niet altijd de problemen op de zelfde manier opgelost, maar worden de problemen ook eens van verschillende kanten bekeken. Iedereen krijgt zogenaamd een andere kleur hoed op. Welke kleur hoed je op hebt bepaald op welke manier je het probleem moet oplossen. Zo Wordt het probleem gezamenlijk en snel opgelost.


Wat voor jullie de toegevoegde waarde is van de ‘hoeden van BONO’ bij coaching?

Omdat wij als managers veel te maken hebben met problemen en klachten die moeten worden opgelost, is dit de ideale manier om te kijken welke stijl het beste voor jou werkt. Stel deze stijl functioneert, dan niet weet je nog 5 andere mogelijkheden om het probleem op te lossen.