Teadmusloome

interaktiivne plakat

TEADMUSJUHTIMINE JA KOOL

Kui mõista ühiskonda õppiva, teadmispõhise infoühiskonnana, tähendab see, et ka ühiskonna paljud allsüsteemid ja organisatsioonid on õppivad ja teadmustloovad süsteemid või organisatsioonid. Nad on suunatud ühelt poolt jätkusuutlikkusele ja edukale toimetulekule laiemas, globaliseeruvad majandus- ja teadmuskeskkonnas, teiselt poolt aga sissepoole - süsteemi või organisatsiooni efektiivsele teadmusloomele ja iga liikme võimete arendamisele ning kasutamisele. Sellisteks süsteemideks on loomuldasa nii haridussüsteem tervikuna kui koolid ja koolide struktuuriüksused – õpetajate kogukond, klassid jne.

Teadmusloome jaoks olulised põhimõtted

  • Vastused peituvad õppijates.
  • Teadmus luuakse varasema teadmise põhjal.
  • Probleemid on reaalsed.
  • Ideed on reeglina uuenduslikud.
  • Erinevad ideed lisavad arutellu mitmekülgsust.
  • Parimad ideed kerkivad arutelus pinnale.
  • Grupis osalejad leiavad ise parimad lahendused.
  • Ühine vastutus liidab grupi.
  • Otsustamine on demokraatlik.
  • Kriitika on vajalik uute teadmiste sündimiseks.
Knowledge Forum

flaier teadmusloome kohta