עבודה בנושא עשרת הדיברות

מגישים: רביד בועז ואלון בלוגלובסקי. מורה : הלן

ענן המילים שלי

Big image
Big image
Big image
Big image
Big image