ADHD

Caitlin Ballijns

ADHD

De afkorting ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Het is een aandachtstekortstoornis met Hyperactiviteit. De stoornis kom al in de vroeg kinderjaren tot uiting.

kernwaarden ADHD

- aandachtstekort

- Hyperactiviteit

- Impulsiviteit


Oorzaken

De oorzaken van ADHD is waarschijnlijk gelegen in een lichte, niet altijd aantoonbare vorm van hersenbeschadiging, opgelopen rond de geboorte. Bij een merendeel van de mensen is er een redelijk samenspel tussen binnenkomende en uitgaande prikkels. Bij ADHD blijkt het aandeel van biologische factoren groot te zijn. Er zijn echter aanwijzingen voor gevonden dat ook erfelijke factoren van belang zijn en dat psychische en omgevingsfactoren eveneens een rol spelen. De mate waarin het kind last van zijn ADHD heeft, blijkt af te hangen van compenstatiemogelijkheden van het kind en van zijn omgeving. Het hebben van ADHD niet alleen negatieve effecten te hebben. Veel ADHD-ers zoeken de extra prikkels zelf op omdat het hen tot betere prestaties brengt. Zij treden problemen als uitdagingen tegemoet.
Big image