ADHD

in de praktijk

ADHD

de afkorting ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. in de volksmond wordt weleens gezegd dat het om kinderen en jeugdigen gaat die Alle Dagen Heel Druk zijn. Het gaat in ieder geval om personen die een aandachtstekortstoornis hebben met hyperactiviteit.


De oorzaak van ADHD is waarschijnlijk gelegen in een lichte, niet altijd aantoonbare vorm van hersenbeschadiging, opgelopen rond de geboorte.

kernwoorden ADHD

aandachtstekort - maakt veel fouten in schoolwerk, lijkt nooit te luisteren, maakt taken vrijwel nooit af, is slordig en is snel afgeleid door prikkels van buitenaf.

hyperactiviteit - beweegt onrustig met de handen, blijft moeilijk op zijn plaats zitten of staan, kan moeilijk rustig spelen, praat aan een stuk door.

impulsiviteit - geeft antwoord voordat de vraag gesteld is, kan niet op zijn beurt wachten, verstoord bezigheden van anderen.


tips voor in de praktijk


zorg ervoor dat je consequent bent.

bepaal vooraf wat je wel en niet corrigeert.

bied structuur door vaste regels en een vast dagritme.


medicatie?


er bestaat geen medicijn dat gedragsstoornissen zelf opheft. medicatie bij CD en ODD wordt vooral voorgeschreven wanneer er sprake is van bijkomende stoornissen zoals ADHD of depressiviteit.