מרד מצדה

מגישים מיטל נסים וניר גולן

מרד מצדה

אנו חושבים שהיהודים נלחמו בגבורה ורובם מתו בכבוד רב ובחרו בכך במקום להיתפס בשבי ע"י הרומאים כאשר מנהיגם של היהודים היה אליעזר בן יאיר