חנוכה שמח למשפחות פייל וזקס

בורוכים הבאים לבתנו משפחת דיין

חנן בן ארי - הילדים הללו (גירסת תיכון אדר)
חנוכה - מעוז צור
אודי דוידי- על הניסים
מעוז צור ישועתי - לחן מרוקאי Maoz Tzur Yeshuati - Morrocan melody
יה הצל יונה בביצוע משה חבושה Iraqi Jewish Sacred song for Hanuka
פיוט לחנוכה: יה הצל יונה