אנרגיה הידרו אלקטרית

מגישים: בן אלקובי ועידו ביטן ח-7

מקור אנרגיה: מתכלה או לא מתכלה ? +מבנה האנרגיה

האנרגיה ההידרואלקטרית היא אנרגיה לא מתכלה, והיא אנרגיה מתחדשת.

באמצעות סכרים עוצרים את הזרימה הטבעית של נהר או כמה נהרות (גם אגמים ונחלים קטנים). תוך ניצול הפרשי גובה קיימים או באמצעות הסכר, יוצרים תנועה חזקה ואדירה של מפל מים המסובב טורבינות להפקת חשמל.

תחנת כח הידרואלקטרית

תחנת כוח הידרואלקטרית

מחיר סביבתי

לאנרגיה הידרואלקטרית יש גם בעייתיות סביבתית וחברתית, בעיקר כשזה מגיע לסכרים האדירים שעוצרים את זרימת הנהרות. הסכרים יוצרים אגמים עצומים שמטביעים אזורים שלמים, תוך כדי פינוי תושבים רבים והרס סביבות טבע נרחבות.

דוגמה לבניית סכר שפגעה בסביבה: בנהר הנילוס בנו סכר שפגע מאוד בנהר וגרם להרס רב של הסביבה באיזור הנהר.

Big image