עלון בנושא תפילה

המטרה היא לענות על שאלה המעניינת אותךבנושא תפילה ולענות עליה

כוחה של תפילה