בלז פסקל

מידע חשוב על בלז פסקל תאריך פטירה 19 באוגוסט 1662

תאריך

לידה 19 ביוני 1623תאריך פטירה 19 באוגוסט 1662

בלז פסקל כפיזיקאי ומתמטיקאי
Blaise Pascal

תרומות עיקריות

תאולוגיה - הימור הפתאים של פסקל

משולש פסקל

משולש פסקל הוא סידור של מספרים בצורת משולש, הנבנה באופן הבא: הקודקוד העליון של משולש זה מכיל את המספר 1, וכל מספר במשולש מהווה את סכום שני המספרים שנמצאים מעליו . למשולש פסקל יש חשיבות רבה בקומבינטוריקה( ענף במתמטיקה בדידה) מכיוון שהמספר ה-m בשורה ה- n הוא מספר הדרכים השונות שבהן אפשר לבחור m עצמים מתוך n עצמים, ללא חזרות וללא חשיבות לסדר.במשלוש פסקל אפשר לחבר בין שתי ספרות שנמצאות אחת ליד השנייה, במשולש פסקל אפשר למצוא "פרחים" שסכום שלוש ספרות שווה לסכום שלוש הספרות האחרות.

במשולש פסקל אפשר למצוא "גרביים" שמחברת בין כמה מספרים ובסופה(חותכים לימין או לשמאל) ומתקבל סכום המספרים.

pascal triangle animation