שומרים על העולם

שומרים על העולם ודואגים לו

נשתתף במבצעי ניקיון!


אתנדב לשמור על ניקיון הים. אשתתף במבצעי ניקיון המאורגנים מפעם לפעם, או איזום מבצע כזה בעצמי – בבית הספר, בתנועת הנוער או ביישוב.
אגייס חברים להשתתף בתכנית חוף נקי.

נשמור על הניקיון של הים ושל חופיו!


כאשר אבלה על חוף הים עם חברים או עם המשפחה, אדאג שכולנו נשאיר אחרינו חוף נקי.
שקיות, ואשפה אחרת, נאסוף ונשים בפחי האשפה, כדי שלא יזהמו את הים ושלא יפגעו בבעלי החיים שחיים שם.
נשפיע גם על אנשים אחרים שנמצאים בחוף, שינהגו כמונו.