Concert de Rihanna en Catalunya

Barcelona 14 -15 de juny

A tots els fans de Rihanna, ella ha arribat a Catalunya i pots anar ha veure-la!

Preu és l'entrades:

Entrada = 80 €

Entrada + signatura + fotografia = 120 €

Entrada + backstage = 160 €

Entrada + signatura + Fotografia + backstage = 210 €

Concert de Rihanna

Friday, June 14th 2013 at 9pm

5 Passeig Olímpic

Barcelona

Portar roba de color sobretot blanca ja que hos tindrem una gran sorpresa.

Es demana arribar amb puntualitat perquè solament esperarem entre 5-10 min i tancarem les portes. No volem que ningú es quedi sense veure-la.


Concert de Rihanna

Wednesday, June 5th 2013 at 9pm

This is an online event.

Anar disfressats del que més hos agrada. Pot ser un personatge prehistòric, d'un conte, un super heroi...

Es demana arribar amb puntualitat perquè solament esperarem entre 5-10 min i tancarem les portes. No volem que ningú es quedi sense veure-la.


Agenda

-El concert començara a partir de les 21:15 pero hos preguem puntualitat ja que es tindria preparar l'escenari i vosaltres col·locar-vos al vostre lloc determinat.

-21:15 - 21:30 : tocara com a teloner kesha.

-21:30 - 23:30 : tocara Rihanna.

-Quan hagi acabat el concert, hi haura una sorpresa a ella/ell que tingui un número de l'entrada que nosaltres direm per que passi tota una tarda amb Rihanna.

-23:45 - 00:30 : les firmes i les fotografies.

-00:30 - 01:00: backstage . Li podreu preguntar qualsevol cosa que tingueu curiositat d'ella. També hi haura un petit menjar i una sorpresa de part d'ella.

Silenci

Després del concert, no volem que la gent del voltant es queixés de que fem molt sorroll. Per això volem que tingueu un to de veu baix o adecuat i que no comenceu a cridar ni fer coses paregudes.


Big image

Una mica de la seva musica ...

Top 10 Las Mejores Canciones De Rihanna