***MÈTODE*** Música per Créixer

Amb EULÀLIA ABAD - Per a educadors de nens de 0-5

Què és el Mètode?

El Mètode Música per Créixer, creat per Eulàlia Abad, és fruit de la seva llarga experiència com a mestra especialista de música de 0 a 5 anys. S'estructura a través de 14 Unitats dividides en dos nivells.


NIVELLS, DATES I HORARIS

Nivell 1A: 2 i 3 Juliol de 2019

Horari : Matí de 9:30 a 14 h i Tarda 15.30h a 18.30h (Total: 15 hores)

Nivell 1B: 4 i 5 Juliol de 2019

Horari: Matí de 9:30 a 14h i Tarda 15.30h a 18.30h (Total: 15 hores)

*Organitzem les sessions a partir dels instruments.

Nivell 2A: 8 i 9 Juliol de 2019

Horari: Matí de 9:30 a 14h i Tarda 15.30h a 18.30h (Total: 15 hores)

*Organitzem les sessions a partir dels instruments i de diferents països


Metodologia: El curs tindrà una gran part d'aplicació pràctica i una part teòrica (bases). A través de 14 Unitats treballarem una programació concreta aplicable a l'aula amb els exercicis corresponents. Cada unitat es desenvolupa al voltant d'un instrument.


Objectius generals:

-Sensibilitzar els nens a través de la música aplicant el mètode "Música per créixer"

-Donar eines i recursos musicals i pedagògics específics als formadors de 0-5 anys per millorar la pràctica docent.

-Presentar nous materials que els permeti d'ampliar la seva programació diària a l'aula.


Nivell 1A (Unitats 1-2-3)

Nens/nenes de 0 a 3 anys

A)Objectius

B)Apartats del mètode i Nivells

C)Edats a qui van dirigits els Nivells 1 i 2

Continguts:

1.Aprendre a escoltar—la importància de l’audició.(arpa,guitarra,piano)

2.El cant i l’afectivitat

3.Els sons de la natura (sols o amb cançons, contes)

4.Els instruments de percussió (audició i ritme)

5.La imaginació i el moviment natural i guiat

6.Què és la relaxació i la seva importància (titelles i campanes)

7.Organitzar una classe de música


Nivell 1B (Unitats 4-5-6-7)

Nens/nenes de 0 a 3 anys

A) Repàs dels Objectius i Apartats del mètode

B) La música en edats de 0 a 18 mesos, de 18 mesos a 2 anys, de 2 a 3 anys

C) Com utilitzar el material didàctic en les diferents edats

D) La importància del moviment (ritme, moviment guiat i danses)

Continguts:

1. Cançons per cantar (expressar o relaxar)

2. Audició dels instruments (flauta, violí, acordió, trompeta)

3. Els contes musicals

4. L’ audició de la música

5. El ritme i les danses

6. Relaxació estàtica/relaxació en moviment

7. Organitzar una classe amb nens/es de 2 anys amb diferents exercicis-


*Al finalitzar, els alumnes tenen la opció d’entregar un petit projecte de com organitzar una classe de música, i se’ls entregarà el 'Certificat d’Aptitud Pedagògica Música per Créixer NIVELL 1'


Nivell 2A (Unitats 8-9-10)
Nens/nenes de 3 a 5 anys

A) Repàs dels Objectius i Apartats del mètode

B) La música en edats de 3 i 4 anys

C) Com utilitzar el material didàctic en les diferents edats

D) La importància de l´audició, el moviment i l´expressió

Continguts:

1. Cançons per cantar (expressar o relaxar)

2. Audició i reconeixement dels instruments (piano, guitarra, flauta,violí,arpa,acordió,trompeta.)

3. L’audició de la música clàssica i altres músiques diverses

4. Xilofon i campanes afinades (Audició i participació)

5. Els contes musicals, audició i representació

6. El ritme, els instruments de percussió, les danses i música del món

7. Relaxació estàtica/relaxació en moviment

8 Organitzar una classe amb nens/es de 3 i 4 anys amb diferents exercicis


*Al finalitzar, els alumnes tenen l’opció de presentar un projecte i se’ls entregarà el 'Certificat final d’Aptitud Pedagògica Música per Créixer NIVELL 2'.


Adreçat a: Professorat d'educació infantil, primària, mestres especialistes de música de 0-5 anys, pedagogs, estudiants de música, estudiants de pedagogia musical, mestres d'alumnes de 0-3 anys de llars d'infants, guarderies, escoles d'infantil, professors de música d'escoles de música o professorat d'ensenyaments de règim especial.

Material: Lliurament de: material didàctica escrit, programació amb els objectius musicals i generals, articles de diversos pedagogs, bibliografia, exercicis de les unitats, Cd's de les unitats musicals.


Preu: Cada Nivell costa 198 Euros


*Curs Reconegut pel Departament d'Ensenyament per a Docents Hores: 15 hores cada Nivell.

*Curs bonificable per empreses


Lloc: El Musical - Carrer Ramon Llull, 16 - 08193 Bellaterra - www,elmusical.cat

Impartit per:

Eulàlia Abad. Creadora del Mètode. Pedagoga i cantant. Ha compaginat el cant amb la pedagogia treballant en escoles bressol i de música de Barcelona, amb nens fins a 5 anys, utilitzant mètodes prestigiosos como els de Martenot i Willems. Durant els últims 20 anys dedicada a la recerca, elaborant i desenvolupant el seu propi mètode d’educació musical Música per Créixer, especial per nens de 0 a 3 anys. Ha donat formació d’aquesta metodologia en diverses escoles, centres i col·lectius de Catalunya i València, i a El Musical de Bellaterra; tenint diferent tipus d’un nombrós alumnat, com llevadores, mestres, musicoterapeutes, músics, cantants, etc. Ha impartit tallers del mètode als departaments d’infantil i de magisteri de la Universitat de Barcelona, dirigits pel Doctor Josep Gustems.

Ha treballat en recerques, com per exemple, l’estudi del so de les campanes, i la seva repercussió en la relaxació i atenció amb nens de 2 anys, amb la musicoterapeuta Catherine Clancy. Va inaugurar el projecte Música i Valors, i ha impartit diversos seminaris en diferents centres i escoles bressol, així com també al Musical de Bellaterra.

Ha fet el seguiment i direcció del projecte Música i Valors a l’escola infantil Llar d’en Pitus de Bellaterra amb la col·laboració del conservatori El Musical de Bellaterra. Ha treballat i treballa elaborant material didàctic per nens i nenes de 0 a 5 anys. Recentment ha creat l’Associació Art per Créixer, amb Mireia Calduch. La inauguració d'aquesta entitat es va fer la primavera del 2018. www.eulabad.net

Mireia Calduch. Especialitzada en pedagogía musical per a infants de 0-7 anys, la seva experiència com a professora de música va començar l’any 1989 a l’Escola Artístico-Musical ‘’Montserrat Calduch’’ de St.Cugat del Vallès. Ha estat deixeble del gran pianista i compositor Antoni Besses. Des del Gener del 1998 dirigeix la Coral Tardor de La Floresta (St.Cugat del V.). L’any 2006 crea l’Escola de Música «Si Fa Sol», a Sta.Coloma de Cervelló, que passa a ser l’ «Associació Musical Si Fa Sol» l’any 2009. Des de l’inici fins a l’actualitat, segueix sent la Directora alhora que dona classes als grups de SENSIBILITZACIÓ (d’ 1 a 2 anys) PRE-INICIACIÓ (De 3 a 5 anys) i INICIACIÓ ( De 6 a 8 anys) a la mateixa escola. Va treballar, com a especialista de música, a les Escoles Bressol ‘’Patufet’’ (Cerdanyola del V. ), ‘’Mainada’’ (Barberà del V.) ,‘’Tortugues’’(St.Cugat del V.) i en l’actualitat ho és a l’Escola Bressol ‘’Llar d’en Pitus’’ (Bellaterra) on compta amb la col.laboració mensual d’alumnes i mestres d’instrument d’ El Musical de Bellaterra, Escola Bressol ‘’Moixaina» (Palau-Solità i Plegamans) i Escola Bressol ‘’Joglars’’ (L’Hospitalet del Ll). Des de fa dos anys, compagina les seves classes impartint, també, Sessions de Formació Musical per a Mestres d’Escola Bressol en diferents centres (Granollers, Barcelona, Hospitalet, Sta.Coloma de Gramenet, etc...) a través de la consultoria Talk About, oferint el mètode ‘’Música per Créixer’’ creat per la pedagoga Eulàlia Abad i amb la qual han format l’Associació ‘’Art per Créixer’’ adreçat a nens i a adults.