"Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać"

Rozprawka

Co to jest rozprawka?

Rozprawka to wypowiedź, w której autor prezentuje swoje rozważania nad pewnym zagadnieniem. Poszukuje odpowiedzi na postawione pytania, przedstawia tok swojego rozumowania. Celem rozprawki jest przede wszystkim przekonanie odbiorców do swojej tezy.
argument=dowód

argumentować=odowadniać, dowodzić

teza=twierdzenie do odowodnienia

Schemat budowy rozprawki

1. Wstęp: zagajenie i teza

2. Rozwinięcie

a) pierwszy argument

b) drugi argument,

c) trzeci argument,

3. Zakończenie: końcowe wnioski

Budowa argumentu

A-pierwsze stwierdzenie popierające tezę

P -przykład pierwszy

P -przykład drugi

W- wniosek pierwszy wynikający z podanych przykładów

Wstęp

Potwierdzenie słuszności słów wybitnego pisarza Ernesta Hemingway'a zawartych w dziele pt. "Stary człowiek i morze".

Rozwinięcie

Argument pierwszy- "Stary człowiek i morze"

Upór w dążeniu do celu mimo wielu przeciwności i przeszkód bohatera książki pt. "Stary człowiek i morze” Ernesta Hemingway'a.


a) Wielokrotne wypływy na morze starego rybaka cieszącego się opinią pechowca wśród znajomych mimo nikłych szans na zdobycie jakiejkolwiek ryby z powodu niekorzystnego losu.

b)Uporczywa walka zmęczonego rybaka z wielkim i upragnionym marlinem mimo wyraźnej przewagi ogromnej ryby walczącej o swoją wolność.
c) Pokonanie przyrody i własnych słabości dzięki chęci i dostatecznym uparciu się.

Argument drugi- "Przygody Odyseusza"

Życie pełne klęsk i zwycięstw głównego bohatera książki Jana Parandowskiego pt. „Przygody Odyseusza”.


a) Wieloletnia tułaczka pełna niebezpiecznych przygód pechowego, a zarazem wytrwałego Odyseusza i jego załogi po morzu mimo nieprzyjaźnie nastawionego boga żywiołu- Posejdona w celu dopłynięcia do domu, na Itakę po zakończeniu wojny trojańskiej.

b) Zawzięta walka Odysa z zalotnikami pragnącymi ręki Penelopy i władzy na Itace.

c) Poparcie twierdzenia przedstawionego we wstępie.
Argument trzeci- "Drużyna pierścienia"

Zalety i słabości głównego bohatera słynnej trylogii Tolkiena „Władca pierścieni”.


a) Długotrwała, zaciekła walka bezbronnego hobbita i jego przyjaciół z własną słabością oraz z pełną niebezpieczeństw misją zniszczenia pierścienia zmuszającą go do wielu wyrzeczeń - opuszczenia bezpiecznej krainy Shire pełnej sytości, spokoju oraz narażenia życia przyjaciół.

b) Niezwykła umiejętność Froda panowania nad sobą, podjęcia trudnej, ale ważnej decyzji ratowania świata, zmiany siebie i swojego stylu życia.

c) Potwierdzenie słów Ernesta Hemingway’a.

Zakończenie

Znalezienie słuszności słów Ernesta Hemingway’a -obrońcy humanizmy „Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać” w przeżyciach i postawie bohaterów wielu dzieł literackich. Potwierdzenie, iż człowieka nic nie pokona- jedynie on sam.