Vereniging NVZD

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren

Over de NVZD

De NVZDVereniging van bestuurders in de zorg - is met ruim 800 leden, circa tweederde van de huidige werkzame bestuurders, dé beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg.

De activiteiten van de vereniging hebben in de eerste plaats betrekking op ondersteuning voor het professioneel functioneren. Als de beroepsvereniging van bestuurders maken we in het maatschappelijke debat de meerwaarde van de bestuurdersfunctie zichtbaar en leveren een bijdrage aan het intrinsieke belang, de statuur en het gezag van de functie. Naast de dienstverlening voor het professioneel effectief handelen heeft de vereniging ook een uitgebreid assortiment diensten dat meer is gelegen in de sfeer van de belangenbehartiging.


De NVZD verenigt eindverantwoordelijke bestuurders die belast zijn met het beheren of besturen van een toegelaten instelling als bedoeld in de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) of een instelling die direct verbonden is met de reguliere zorg.

Uitleg Begrippen/ eigen mening

Belangengroepering: Hebben geen formele macht, maar ze hebben wel invloed. Want het zijn burgers die hun stem laten horen. En het is bovendien een deskundige stem.


Eigen mening: mijn mening over de ziekenhuis directeuren, ik vind persoonlijk niet normaal dat een ziekenhuis directeur meer dan de norm van balkenende. De ziekenhuizen bieden zorg aan voor de mens maar dat ze zoveel verdienen vind in niet kunnen ze mogen van mij wel wat verdienen maar neit meer dan 1 ton per jaar.