האידיאולוגיה הנאצית

עבודה מקוונת בהסיטוריה

ליל הבדולח

ליל הבדולח התחולל ברחבי גרמניה ואוסטריה בליל 9-10 בנובמבר 1938.

בפוגרום נהרסו כמעט כל בתי הכנסת בגרמניה,בתי קברות יהודיים רבים, אלפי חנויות בבעלות יהודים ו-29 בתי כל-בו. יותר משלושים אלף יהודים נעצרו, לעתים על-פי רשימות מוכנות מראש, ונשלחו למחנות ריכוז . בליל הפרעות נרצחו כ-400 אנשים. בימים שלאחר הפרעות איבדו 400 אנשים נוספים את חייהם.


אנחנו השתמשנו בוויקיפדיה - https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%91%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%97

ובתולדוט - http://toldot.cet.ac.il/

ליל הבדולח בווירצבורג
הסרטון הזה הוא מקור ראשוני של ניצולי שואה שמדברים על ליל הבדולח בעיר וויריצבורג שנמצאת בצפון באווריה

ליל הבדולח בוויריצבורג

בסרטון הזה רואים ניצולי שואה שמדברים על ליל הבדולח בעיר וויריצבורג שבצפון באווריה.