67 זה הגבול שלי...

מששת הימים עד היום...

מהם קווי 67?

הקו הירוק הוא קו שביתת-הנשק של מדינת ישראל עם מצרים, עם ירדן, עם סוריה ועם לבנון, כפי שנקבע בהסכמי שביתת הנשק שנחתמו בשנת 1949, לאחר מלחמת העצמאות ועד לפריצת מלחמת ששת הימים בשנת 1967. שמו ניתן לו מכך שהוא צויר בעיפרון ירוק על המפה שנעשה בה שימוש בדיונים.

קווי 67 מתחילתם ועד היום!

מי בעד!!!! ומי בנגד!!!! קווי 67 זה הגבול!

דעתי זו נגד מכיוון שאנו עלולים לאבד אזרחי ישראל לרשות הפלסטינית.

הקו הירוק תורמת ומתבטאת באספקת שירותי חשמל, מים, טלפון ותמיכה כלכלית המתבטאת בסיוע כספי חודשי. (כלכלי).


התחום הביטחוני: אם ישראל תיתן את קווי 67 לרשות הפלסטינית יהיו פחות מלחמות, מבצעים, חיילים הרוגים ואנשים חפים מפשע.


תחום אוכלוסייתי: אם ישראל תיתן את קווי 67 לרשות הפלסטינית כל האנשים השוכנים ביהודה ושומרון יעברו לידיהם.

Big image

יחסי חוץ עם מדינות אחרות

יחסים בין מדינות אחרות:

דעתי זו שבכך שנחזיר את קווי 67 לרשות הפלסטינית ייתכן שמדינות החוץ יחשבו שאנו עושים זאת מפחד מכיוון שאנו לא רוצים לצאת למלחמות ופיגועים מידי הערבים ובכך אנשים יפצעו וחיילים ייהרגו.

Big image

סרטון במיוחד בשבילכם

דמוגרפיה - הזמן פועל לטובתנו