M. serratus anterior

de spier

De musceles Sarratus Anterior behoort tot de spieren van de schoudergordel. Hij ligt lateraal en diep tegen het ribbenrooster. De spier verbindt het schouderblad (Latijn scapula) met de bovenste negen ribben.

orgio en insertie

orgio is eerste 9 ribben

insertie is de scapula

de fuctie

  • Protractie van de scapula, het naar voren en rond om de ribbenkast trekken van het schouderblad, een beweging die de hele schouder en arm naar voren trekt bij het stoten. De voorste getande spier wordt daarom ook wel aangeduid als de bokser-spier.
  • Laterorotatie van de scapula, het omhoog draaien van het schouderblad
  • Fixatie (stabilisering) van de scapula tegen de ribben.

oefeningen

assen en vlakken

longitudinaale as

sagitaale vlak