LES DEIXALLES ESPECIALS

Perill: deixalles especials!

Nom del mètode: cable electrodinàmic.

PROBLEMA DE LES DEIXALLES ESPACIALS

Tantes deixalles a l'espai és una amenaça per a les operacions i la seguretat dels satèl·lits que fem servir. Molts dels satèl·lits que continuem enviant al espai estan amenaçats per més de 700.000 fragments de residus especials, la quantitat dels quals s'ha duplicat en els
Big image

RESOLDRE EL PROBLEMA

El mètode que he escollit ens podria ajudar a disminuir la deixallera espacial de la següent manera:


El cable, amb el magnetisme terrestre, podria arrossegar les deixalles especials i reduir-ne la velocitat. Aquestes deixalles es desorbitarien i anirien cap a l'atmosfera terrestre on allà es desintegrarien.

PROMOTOR

Un dels països que ha començat a utilitzar aquest cable és Japó. Ho va fer el 28 de febrer del 2014. El que van fer va ser llençar un satèl·lit disenyat per localitzar trossos de deixalla espacial i seguidament aplicar el mètode del cable.