Peter's Joepie! Klas

Zeg Joepie! tegen rekenwerk

Rekenen zonder moeite

In een aantal simpele stappen. In eenvoudig te volgen lessen. Met een minimum aan moeite

Iedere dinsdagmiddag in lokaal 2.47

14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30