WOS

Checklist: 10 tips voor het versturen van een WOS mail

Beste leerkracht,

Deze checklist werd opgemaakt omdat communiceren met ouders over het moeilijk gedrag van hun kinderen niet eenvoudig is. Als we ons moeten beperken tot schriftelijke communicatie wordt het nog delicater.

Indien we willen dat het WOS effectief is, overlopen we best onderstaande checklist voor we onze mail versturen. In het bijhorende document leest u waarom deze checklist van belang is.

  1. Hou altijd het doel van het WOS voor ogen. Het doel is om bij probleemgedrag kort op de bal te spelen. Het WOS is niet bedoeld om te ventileren.
  2. Woorden op papier komen vaak onbedoeld hard aan. Lees je tekst nog eens na door de bril van de ouders.
  3. Maak gebruik van ik-boodschappen om je bezorgdheid te uiten (Ik maak me zorgen om X...).
  4. Formuleer je bezorgdheid zo concreet mogelijk op basis van observaties (Ik stel vast dat X…).
  5. Vermijd interpretaties (X zijn gedrag is te verklaren door…) en veralgemeningen.
  6. Benoem ook wat de jongere goed doet. Hierdoor komt je bezorgdheid nog beter tot zijn recht.
  7. Koppel na verloop van tijd en voor elke geuite bezorgdheid terug naar de ouders en de leerling. Kleine stapjes voorwaarts zijn ook het vermelden waard.
  8. Benoem indien relevant ook wat de schoolregels zijn.
  9. Vermijd jargon. Niet elke ouder weet wat ‘GWP’ is, wat het ‘CLB’ doet en wat ‘remediëring’ betekent.
  10. Schrijf de naam van de leerling correct en controleer op spellingsfouten.