אברהם מלך או בוגד ?

מאת איתמר יורי וניב

בראשית י"ח

בפרק בראשית י"ח אברהם

אופנה

שמועות הגיעו שאברהם לבש שמלהה ??

בתור בן ככה היה נהוג ??