עבודה באזרחות בנושא הפרת זכויות אדם

דיכוי דתות במדינות שונות בעולם

מהן זכויות אדם וכיצד דיכוי דתות הוא הפרה של זכויות אילו

זכויות אדם הם החירויות וההגנות הבסיסיות שבני אדם זכאים אליהן רק מתוקף היותם אנושיים.
זכויות אדם הן בין לאומיות. הן שייכות לכולם ללא קשר לגזעם, מיניותם, אזרחותם, לאומיותם, יכולותיהם, השיוך המגדרי שלהם והזהות האתנית שלהם.
זכויות אדם הן חלק מאיתנו. אנו נולדים עם זכויות אדם. הן ניתנות לאנשים רק על בסיס היותם אנושיים.
זכויות אדם בלתי ניתנות לשלילה. אסור לשלול זכויות, נקודה. לאף אדם, לאף תאגיד, לאף ארגון ולאף ממשלה אין את הסמכות לשלול לאנשים את זכויות האדם שלהם. זכויות אדם ניתנות למניעה. בעוד שלא ניתן לשלול זכויות אדם, הן אינן חסינות מפני כל פגיעה. ניתן למנוע מאנשים זכויות, אך לא ניתן לשלול את עצם קיומם של הזכויות.
זכויות אדם הן הכרחיות. הן חיוניות לקיומם של חופש, צדק ושלום.

דיכוי דתות הוא הפרה של זכויות האדם מכיוון שלכל אדם יש את הזכות לחופש הדת ולחופש מדת-שהוא אומר שלכל אדם יש זכות שלא להאמין ואין לחייבו להשתייך לשום עדה דתית ולקיים טקסים ומצוות הקשורים בדת, וכאשר לוקחים מאדם את הדת ומדכאים אותה זו בעצם הפרה של זכות אדם מפורשת.

סוג דיכויי הדת בעולם

  1. איסור על לבישת רעלות בצרפת- המוסלמי המאמין (יותר נכון הנשים המוסלמיות) מחויבות ללבוש רעלה ("חימר") כחלק מקוד הלבוש הצנוע הפועל (לפי הדת) על המוסלמי המאמין.

    אף על פי שצרפת רואה את עצמה כ"מדינת הדמוקרטיה" וכאחת שמפרידה את הדת מהמדינה, נשיא צרפת לשנת 2004 ז'אק שיראק חתם על חוק אשר אוסר על ילדות מוסלמיות להופיע עם רעלה בביה"ס מה שנוגד את דתן...

  2. איסור ברית מילה בגרמניה- בבתי חולים שונים בגרמניה אסרו את עשיית הברית מילה בטענה כי ברית המילה הוא התעללות בתינוקות (חוק זה פועל על מוסלמים ועל יהודים כאחד). בתי החולים השונים וגם חלק מהערים בגרמניה אף על פי שלפי הדת היהודים והמוסלמים מחויבים לעשות את ברית המילה. דבר זה פוגע בחופש הדת של שתי הדתות הללו

  3. בסין אוסרים על הנוצרים להכיר בסמכותו העליונה של האפיפיור, וכנסיות קתוליות שלא מפוקחות ע"י הממשלה נאלצות לרדת למחתרת

Big image

הזכויות שהופרו בכל כתבה

  1. איסור קיום טקס ברית מילה לילדים בעיר קלן שבגרמניה- הזכויות שהופרו בכתבה הן: איסור קיום פולחן דתי (שלפי הדת הוא חובה) כלומר דיכויו כלומר דיכוי חופש הדת, שהוא זכותו של אדם להאמין בדת מסויימת ולקיים טקסים ומצוות המתחייבות מהדת.


2.חופש דת? רק לרבע מאוכלוסיית העולם- הזכויות המופרות בכתבה הן בעצם כל הזכויות היוצאות מחופש הדת (מכיוון של- 75% מכלל אוכלוסיית העולם, חופש הדת לא מתאפשר.) כלומר הפרה של חופש ההתאגדות- שהוא אומר שלכל אדם יש את הזכות להתארגן בקבוצה בכל מסגרת שהוא מוצא לנכון. זוהי זכות מהותית המבטאת את חופש הביטוי ומאפשרת לאדם להיכנס לכל מסגרת שהוא מוצא לנכון. ולהביא שינויים חברתיים ופוליטים.


3.צרפת: מהיום אסור לעטות "בורקה"- הזכות שמופרת היא: שלנשים בצרפת אסור לעטות בורקה במדינה שלהם שהוא בעצם הפרה של הזכות חופש דת: שהוא זכותו של אדם להאמין בדת מסויימת ולקיים טקסים ומצוות המתחייבות מהדת. מכיוון שמי שתעשה זאת תקבל קנס ותישלח לקורס מיוחד באזרחות.

פסקת טיעון בנושא הפרת זכות האדם לחופש הדת

במדינות מסוימות בעולם מדינות גוזלות מושביהן את הזכות לחופש הדת.

לדעתי אסור ופסול, להפר את הזכות לחופש הדת.

דבר זה הוא אסור מכיוון שלכל בן אדם יש את הזכות להאמין במה שהוא רוצה, לקיים את המצוות של דתו ולא משנה מהן (בגדר החוק), ללבוש את סממניו הדתיים ולהתנהג כפי שדתו מצווה לו.

לדוגמה: בצרפת, הועבר חוק שלבנות מוסלמיות אסור לעטות בורקה (כפייה). לעטות בורקה לא עובר על שום חוק שכתוב בצרפת ולא פוגע בשום דבר ולכן אין שום סיבה לאסור על נשים אלו ללבוש את מה שדתן מצווה להן ללבוש.

לסיום, כל פגיעה בחופש הדת הוא אפליה וללא שום הועיל מכיוון שכל אדם חופשי לעשות את מה שנראה לו ומה שדתו מצווה לו.