עבודת חקר בנושא הבלדה ומאפייניה

הקרבה: נאמנות ומשפחה

ממלכה רחוקה מאת: עדי שוגל ואיילת קומר ז2בממלכה רחוקה רחוקה,

המלך יושב ואיתו בניו,

אך דבר נורא קרה ,

מפלצת מאיימת על הממלכה.


נתיני היקרים,

מי מכם מספיק אמיץ?,

על ממלכתנו שורצת מפלצת נוראה,

אנא עזרו לנו להורגה.


אך מכל הממלכה,

לא יצא איש אחד ,

אשר רצה להילחם במפלצת הנוראה,

וכך קם הנסיך מכיסאו והרים את ידו.


המלך שמע זאת הרעה,

בעיניו ראה רק שחור ונשמתו נעתקה

הרי בנו יוצא למסע הנורא.


וכך אמר המלך:

תקשיב לי בני כשתנצח הבטח לי ,

שתרים את דגלך האדום ,

וכשיקרה הנורא לך וללוחמיך הרם דגל שחור ,

שאבין שהגיעה הרעה מכל.


וכך יצא האביר עם לוחמיו האמיצים,

להילחם במפלצת הנוראה אשר

הטילה אימה בממלכה.


האבירים לחמו באומץ ובחוזקה,

ובסוף הקרב הם ניצחו ,

עלו על הספינה ושטו אל ארצם בבטחה.


אך אבוי הנסיך שכח את דבר אביו,

ולא החליף את דגלו לאדום ,

וכך כששב הביתה הבין המלך,

שבנו לא יחזור לעולם.


כשחזרו האבירים הביתה בשמחה רבה,

כל שראה המלך היה את הדגל השחור,

מבשר הרעה שבנו כנראה לא יחזור לעולם.


כשהבין המלך את הדבר ,

כל שנותר זה לקפוץ לים,

וכך כשהגיע בנו החוגג ושיכור מניצחון,

ראה את גופת אביו צפה בים בלי נשמה בגופו

בכתם אדום.

הערך החברתי שעולה מן הבלדה

ערך הנאמנות: הערך בא לידי ביטוי בכך שהמלך הבין שבנו לא יחזור ולכן החליט להישאר נאמן לו ולמות כדי להיות עם בנו האהוב.

ערך הנתינה: הערך בא לידי ביטוי בכך שהנסיך החליט להתנדב להילחם במפלצת הנורא כשאף אחד לא רצה.