מבחנים

מגישה מעין פלשפן

מבחנים !

ב-17.2 - מבחן בחשבון

ב-23 - מבחן באנגלית

ב-24 - מפגש כיתתי

ב-29 - עבודה להגשה בתרבות ישראל