הדת הנוצרית

מגישים: שי סבי וסאן מדני

היסטוריית הנצרות

הדת הנוצרית נוסדה בארץ ישראל בראשית הספירה הנוצרית, לפני כ-2,000 שנה, והתבססה על דמותו של ישו הנוצרי ועל הבשורות של תלמידיו. במהלך ארבע המאות הראשונות לספירה, ובמיוחד אחרי הפיכת הנצרות לדת הרשמית של האימפריה הרומית במאה ה-4 לספירה, הפכה הנצרות לדת הדומיננטית באירופה ובעולם המערבי.

דמוגרפיית הנצרות בישראל

הרכב הגילים של כלל האוכלוסייה הנוצרית שונה מזה של האוכלוסייה המוסלמית, ודומה יותר להרכב הגילים של האוכלוסייה היהודית. אחוז הצעירים בגיל 0-19 עומד על 29.6%, דומה לזה של האוכלוסייה היהודית ונמוך מזה של האוכלוסייה המוסלמית. אחוז בני 65 ומעלה בקרב כלל הנוצרים עומד על 10.3% נכון לסוף שנת 2012.


רמת ההשכלה של הנוצרים הייתה תמיד גבוהה הרבה יותר והפער החברתי-כלכלי בינם לבין המוסלמים והדרוזים הלך והעמיק. רק בשנות ה-70 הוא החל להצטמצם במעט.

חגי הנצרות  • חג המולד - מציין את הולדת ישו
  • חג העלייה לשמיים - מציין את עלייתו של ישו השמימה
  • חג ההתגלות - מציין את התגלות האלוהים בצורת אדם
  • חג הפסחא - מציין את תחיית המתים של ישו לאחר צליבתו
  • חג השבועות - מציין את צליחת רוח הקודש על השליחים.

השינויים שחלו באוכולוסייה הנוצרית

מספר הנוצרים בישראל בסוף שנת 2013 נאמד בכ-161 אלף כך שהם מונים כ-2% מקרב אזרחי מדינת ישראל, מתוכם כ-80% הם ערבים נוצריים. היתר הם נוצרים אשר עלו לישראל עם בני משפחתם היהודים. יש מספר מועט של מהגרי עבודה או חברי סגל כנסייתי קבוע וחלקם בני קבוצות אתניות, קבוצות מסויימות של בני אדם שמתפרסים על פני מדינות שונות.

אישים חשובים בנצרות

הקרדינל והאפיפיור. אנשי הכנסייה, ובמיוחד הנזירים, נתפסים בנצרות כמי שממלאים את החובות הדתיות בשם כלל הציבור. האפיפיור הוא מנהיגה של הכנסייה הרומית-קתולית וראש מדינת קריית הוותיקן שברומא, ויש הרואים בו את נציגו של ישו עלי אדמות.
Ave Maria - New Malayalam Christian Mother Mary Song