שאול המלך - קווים לדמותו

Big image

אפיון דמותו של שאול

ביישנותו וצניעותו מתוארים מספר פעמים. כאשר שמואל רצה להכתירו למלך והוא "...נחבא אל הכלים.." (פרק י פס' כב), וגם לאחר שהוכתר למלך, המשיך שאול לעבוד בשדה כמו האיכרים הפשוטים "והנה שאול בא אחרי הבקר מן השדה..." (פרק יא פס' ה).

איש מלחמה: שאול מוצג כאיש מלחמה, שהנהיג חידושים בתחום הצבאי. שאול החליט להקים צבא קבע "ויבחר לו שאול שלשת אלפים מישראל..." (פרק יג' פס' ב').
קנאה: שאול מוצג כמלך עריץ המקנא בגדולת דוד ואף שואף להמיתו. "וירא שאול מלפני דוד, כי היה ה' עמו ומעם שאול סר" (פרק יח' פס' יב''). שאול מתחיל לקנא בדוד, לחשוש מפניו ואף לנסות להרוג אותו מאז שדוד מנצח בקרב את גולית.

דעה אישית על שאול המלך:

בתחילת המלוכה שאול מתואר כאדם גבוה ומרשים בעל תכונות של מלך אידיאלי, אבל הוא נכשל בציות לה'. אני חושב שאולי הוא היה צעיר מדי וחסר ניסיון כדי להתמודד עם המלוכה ואפילו אולי נענש בחומרה רבה מדי. סיפור טרגי.
התנ"ך בקומיקס - מלחמת שאול בעמלק