de Bibliotheek op school

Samen gaan voor leesplezier en slim zoeken

Scholen PO & VO, kinderopvang en bibliotheek maken waar dat:

Jonge mensen LEZEN met PLEZIER thuis en op school en kinderopvang, kunnen SLIM ZOEKEN & delen BELEVING.

Ouders, educatief medewerkers, leraren en mediathecarissen prikkelen jonge mensen elke dag tot LEESPLEZIER en MEDIAWIJSHEID.
de Bibliotheek op school PROMO
Montessori College start met 'Bibliotheek op school'

Netwerk & beleid

De Bibliotheek op school kan alleen met samenwerkingspartners. Voor een goede doorgaande lijn betekent dat samenwerking met kinderopvang, peuterspeelzalen, primair en voortgezet onderwijsscholen. Daarom heen kunnen tal van partners versterkend werken om een gedeeld doel van leesplezier en mediawijsheid te bereiken. De gemeente, welzijnsinstellingen, vrijwilligerscentrale, iXperium centre of expertise, kunstculturele instellingen en lokale ondernemers zijn vanzelfsprekende partners. Wanneer ook zij dit opnemen in beleid en investering op elkaar afstemmen, werkt het nog sterker. Daarnaast kent elk dorp en elke wijk zijn opa's, oma's en andere actieve wijkbewoners die graag bijdragen aan leesplezier van kinderen.

Waarom de Bibliotheek op school?

Alleen inzetten op collectie en activiteiten is een druppel op de gloeiende plaat. Wat wel bewezen effect heeft, is samen inzetten op alle bouwstenen. Daarom dit totaalpakket in samenwerking. We hebben veel te winnen in het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid. Want...

  • Bijna 1 op de 9 volwassen Nederlanders is laaggeletterd.
  • Ongeveer 1 op de 7 15-jarigen is laaggeletterd.
  • 67% van de vmbo'ers heeft leesvrees.
  • 1 op de 4 basisschoolleerlingen verlaat school met een taalachterstand van 2,5 jaar.
  • Veel kinderen hebben bij binnenkomst op de basisschool een achterstand van 2000 woorden.

Meer informatie? Neem contact op.

de Bibliotheek Gelderland Zuid
Annemarie van der Riet
programmacoordinator