המהפכה הצרפתית

עקרונות המהפכה הצרפתית ומגילת העצמאות

על המהפכה

לע ככלחטא כחטגטגאטגא
לידי גאגא המהפכה הצרפתית

כיבוש הבסטיליה

Thursday, Aug. 16th 2012 at 9pm

פריס