מחזור הדם הגדול

מגיש: קדם נאמן למורה: מיכל קוריס ז,1

מהו מחזור הדם הגדול?

מחזור הדם הוא מערכת שתפקידה לספק לכל התאים החיים בגוף את כל צורכי הקיום שלהם, באמצעות הדם. היא משמשת כמערכת של "ייבוא" ו"ייצוא" לתאים ומתווכת בין מערכות הגוף השונות.

מחזור הדם הגדול בתהליך הייצוא

מחזור הדם הגדול, מעביר דם בין איברי הגוף השונים ללב ובחזרה: דם עשיר בחמצן נכנס לעליה השמאלית וממשיך אל חדר שמאל. מהחדר השמאלי יוצא הדם אבי העורקים ומשם מסופק דם לכל במקומות בגוף. כלומר: אבי העורקים עוברת לאורך הגוף וממנה מתפצלים עורקים גדולים המעבירים דם לאורך הגוף. מהעורקים מתפצלים עורקיקים ומהם נימים, המהווים חלק מהאיברים והרקמות והאחראים להעברת מזון לכל תא ותא. כל זה, הוא תהליך הוצאת הדם מהלב אל חלקים שונים בגופנו.
Big image

מחזור הדם הגדול בתהליך היבוא

בנימים מתרחש תהליך שבו חמצן ומזון יוצאים מהדם ונכנסים אל התא והתאים מביאים "בתמורה" פחמן דו חמצני לדם. בשלב זה הנימים מתלכדים לורידונים וכעת מתחיל מסע החזרה ("היבוא") של הדם ללב. מהורידונים מגיע הדם לשני ורידים גדולים בשם הווריד הנבוב העליון והתחתון, המחזירים דם לעליה הימנית של הלב. מהעלייה הימנית של הלב ממשיך הדם, שכעת עשיר בפחמן דו-חמצני ועני מאד בחמצן אל החדר הימני. מהחדר הימני הוא עובר לעורק, ומעביר את הדם אל הריאות. כעת מבצעת המערכת את השלב האחרון במחזור הדם: חמצן נכנס מהריאות לדם ופחמן דו-חמצני נכנס מהדם אל הריאות, משם הוא נפלט החוצה. הדם, שוב עשיר בחמצן, נכנס אל העלייה השמאלית, משם אל החדר השמאלי, ובזאת מסתיים מחזור הדם.

מה ההבדל בין מחזור הדם הגדול לקטן?

מחזור הדם הגדול אחראי על הזרמת דם מהלב אל כל חלקי הגוף וחזרה.

מחזור הדם הקטן אחראי על הזרמת דם מהלב אל הריאות וחזרה.

Big image