עשרת הדיברות

ליהיא פז אורנשטיין ח'5

Big image

הקדמה

בעבודה זו התמקדנו ביחידה העוסקת בעשרת הדיברות. הרחבנו את הידע שלנו בנושא ולמדנו על הדיברות בדרכים שונות ומגוונות. בחלקים מסוימים נגענו בזווית אמנותית, ובחלקים אחרים אף פירטנו על הדיברות.
תחילה נדרשנו לעשות ענן מילים בו לכתוב כל מה שקשור לעשרת הדיברות. בהמשך היינו צריכים לבחור אמנות הקשורה במשה רבנו ולכתוב עליה שכבות מידע. לאחר מכן ציינו את כל עשרת הדיברות והסברנו אותם. לבסוף התמקדנו בדיבר אחד ובחרנו דיבר נוסף אשר לדעתנו ראוי להיכלל בעשרת הדיברות.

ענן מילים

Big image

משה בראי האמנות שכבות מידע

עשרת הדיברות- כולל הסברים

מבט ממוקד על דיבר