בטיחות ברשת

שיעור מעגלי שיח

למה בחרתי בנושא זה?

- אני מאוד אהבתי את הנושא.

- הוא היה מאוד אקטואלי באותו זמן.

- זה מה שהקבוצה החליטה.

הגדרה:

  1. התייחסות ראויה של אדם לדבריו, למעשיו ולאמון הניתן בו. (ויקימלון)
  2. שיקול דעת, רצינות. מילון (עברי - עברי)
  3. אחריות שחלה על אדם בשל פעולה שביצע אחר מטעמו.
בריונות ברשת- הפסק

שאלות לדיון:

  1. מה אתם חושבים שהילד יעשה?
  2. מה הייתם עושים במקום הילד? או במקום הילדות?
  3. האם היה לכם מקרה של אלימות ברשת פעם או ששמעתם על מקרה כזה?

מסקנה:

"כשאדם עולה במעלה ההר

לא די שיראה מרחוק את הפסגה הגבוהה

ויישא תמיד את עיניו לקראתה,

עליו לראות את השבילים

ולבדוק אם אין בדרכים פתחים ובורות

או חיות טורפות.

ואם ישנם, עליו להתגבר עליהם

או לעקוף אותם

אחרת לא יגיע לפסגה".

מגישה: מעיין כהן