Syregruppen

Grupp 16 i det periodiska systemet (kalkogener)

Grupp 16

Alla grundämnen i grupp 16 har 6 valenselektroner, alltså behöver de två elektroner för att få ädelgasstruktur.

Alla ämnen i grupp 16 som är stabila och fasta är mjuka.

Inga ämnen i gruppen är bra ledare.

Syre

Syre har atomnumret 8.

21 % av luften på jorden består av syre.

Syre ligger i grund på allt liv på jorden och är därför en nödvändig del till liv.

Om syre reagerar med andra ämnen, bildas det oxider.

Big image

Selen

Selen har atomnumret 34.

Det ingår i ett enzym som skyddar från oxidation i cellerna.

Upptäcktes av Berzelius.

Selen är giftigt i stora mängder, men finns naturligt i kroppen, och det är även skadligt i för små mängder.

Det kan användas till att konvertera ljus till elektricitet. ( sol energi )

Svavel

Svavel har atomnumret 16.

Vid förbränning bildas det svaveloxider.

Svavel har en gul färg.

Kan oftast hittas vid vulkaniska områden och är oftast i fri form i naturen.

Svavel har många användningsområden bl.a i krut, cement och insektsmedel.

Tellur

Tellur har atomnumret 54.

Används i Tenn för att göra det starkare.

Tellur har ingen känd biologisk roll.

Om man andas in Tellur så får man "Tellerium-breath", vilket innebär att ens andedräkt luktar vitlök.

Det upptäcktes av Franz-Joseph Müller von Reichenstein.

Polonium

Har atomnumret 84.

Är radioaktivt och upptäcktes av Marie Curie, därav uppkallat efter Polen.

Curie fick även nobelpriset för sin upptäckt av bl.a Polonium.

Har en silvrig/grå färg och det är en halvmetal.