לחץ חברתי וחברות

מגישים: מיקי זבוטי ואיל בנצ'יק

תהליך העבודה: