Affisch om energikällor

Uppgift: Ge tydlig information till klasskamraterna

Ni ska ange positiva och negativa aspekter avseende:

  • tillgång i Sverige (geografiskt och över året)
  • miljöpåverkan
  • kostnad (dyrt, billigt, är det lönt att använda?)
  • lagringsmöjlighet
  • effekt


Observera:

Ni behöver inte gå in i detalj på hur det fungerar, en mycket kort beskrivning räcker.


Vilken eller vilka energiformer får man från energikällan?

Var källkritisk under arbetets gång.

Tänk exempelvis på att vissa källor kan vinkla informationen till sin fördel.

Här kan du läsa mer om källkritik.

http://www.ur.se/Tema/Kallkritik-genomskada-mediebruset


Glöm inte att ange era källor.

Redovisning

Ni kommer att få se varandras affischer (ingen muntlig redovisning) och sedan enskilt motivera vad ni tycker att vi ska använda för energikällor i Sverige. Mer om det senare.


Kunskapsmål:

1. Förmåga att använda kunskaper om naturvetenskap för att diskutera, göra ställningstaganden och formulera olika handlingsalternativ.

2. Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar utveckling.

3. Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser såväl för den egna hälsan som för folkhälsan och miljön.